Artikler om døde

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flere døde enn på mange år Artikkel 9. mars

    Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003.

2021

  1. Flere døde i 3. kvartal Artikkel 18. november

    Antall dødsfall i Norge økte i 3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i dødsraten er liten og forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet, spesielt i de eldre aldersgruppene.

  2. Ingen overdødelighet i 2020 Artikkel 11. mars

    Det døde i overkant av 40 600 personer i 2020, en liten nedgang på tross for koronapandemien. Den lange trenden med stadig økende levealder fortsetter med uforminsket kraft.