Artikler om døde

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Forventa levealder som før pandemien Artikkel 13. mars

  Forventa levealder for menn var 81,4 år i 2023. Det er et halvt år høyere enn i 2022 og på nivå med 2019, som var det siste året før koronapandemien.

2023

 1. Forventa levealder falt i 2022 Artikkel 7. mars

  Forventa levealder for menn var 80,9 år i 2022. Det er et fall på 0,7 år sammenligna med 2021, som er den største nedgangen fra ett år til det neste etter andre verdenskrig.

2022

 1. Flere døde enn på mange år Artikkel 9. mars

  Det døde 42 000 personer i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, og flere enn noe år etter 2003.

2021

 1. Flere døde i 3. kvartal Artikkel 18. november

  Antall dødsfall i Norge økte i 3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i dødsraten er liten og forventet etter en lengre periode med noe lavere dødelighet, spesielt i de eldre aldersgruppene.

 2. Ingen overdødelighet i 2020 Artikkel 11. mars

  Det døde i overkant av 40 600 personer i 2020, en liten nedgang på tross for koronapandemien. Den lange trenden med stadig økende levealder fortsetter med uforminsket kraft.