Publisert Tittel Åpne
11. mars 2020 Vi blir stadig eldre Artikkel
7. mars 2019 Andelen som dør, har aldri vært mindre Artikkel
12. mars 2018 Menn enda nærmere kvinners levealder Artikkel
9. mars 2017 Menns levealder fortsetter å øke Artikkel