358715
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
358715
statistikk
2018-09-25T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Tjenestepensjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

1 908

milliarder kroner i pensjonsforpliktelser, 2017

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20162017
Premieinntekter102 096107 205
Pensjonsutbetalinger68 33571 710
Pensjonsforpliktelser1 791 8151 908 380

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
20132014201520162017
1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
3Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
Tjenestepensjoner
Premieinntekter92 744104 412100 395102 096107 205
Ytelsesbaserte ordninger76 00687 36979 97878 89780 418
Offentlige tjenestepensjonsordninger53 96862 54956 45760 76265 297
Livsforsikringsselskaper34 25240 18034 10837 75236 330
Pensjonskasser5 9167 4697 4498 5788 227
Statens pensjonskasse213 80014 90014 90014 43220 740
Private tjenestepensjonsordninger22 03824 82023 52118 13515 121
Livsforsikringsselskaper14 22116 67715 57911 9089 382
Pensjonskasser7 8178 1437 9426 2275 739
Innskuddsbaserte ordninger16 73817 04320 41723 19926 787
Private tjenestepensjonsordninger16 73817 04320 41723 19926 787
Livsforsikringsselskaper16 73817 04320 41723 19926 787
 
Pensjonsutbetalinger57 46161 90565 40568 33571 710
Ytelsesbaserte ordninger56 57061 16164 42167 16869 887
Offentlige tjenestepensjonsordninger41 27244 45846 49348 19750 191
Livsforsikringsselskaper16 35217 71818 07718 98919 940
Pensjonskasser2 6422 8803 5073 6793 865
Statens pensjonskasse22 27823 86024 90925 52926 386
Private tjenestepensjonsordninger15 29816 70317 92818 97119 696
Livsforsikringsselskaper11 60212 72213 58714 33514 724
Pensjonskasser3 6963 9814 3414 6364 972
Innskuddsbaserte ordninger8917449841 1671 823
Private tjenestepensjonsordninger8917449841 1671 823
Livsforsikringsselskaper8917449841 1671 823
 
Pensjonsforpliktelser1 454 8241 613 0691 682 8941 791 8151 908 380
Ytelsesbaserte ordninger:1 360 3551 493 2631 539 9781 617 3521 689 674
Offentlige tjenestepensjonsordninger912 6291 013 5001 034 7951 091 5501 146 286
Livsforsikringsselskaper412 076443 044458 247491 559519 751
Pensjonskasser68 45378 45691 34898 291104 053
Statens pensjonskasse432 100492 000485 200501 700522 482
Private tjenestepensjonsordninger447 726479 763505 183525 802543 388
Livsforsikringsselskaper329 003351 606370 958384 471395 149
Pensjonskasser118 723128 157134 225141 331148 239
Innskuddsbaserte ordninger94 469119 806142 916174 463218 706
Private tjenestepensjonsordninger94 469119 806142 916174 463218 706
Livsforsikringsselskaper94 202119 490142 916174 463218 706
Banker3267316000
 
Individuelle pensjoner
Premieinntekter
Alle pensjonsinnretninger1 9942 1162 1312 1102 904
Livsforsikringsselskaper1 9942 1162 1312 1102 904
Banker00000
 
Pensjonsutbetalinger
Alle pensjonsinnretninger7 0456 9066 8397 2906 479
Livsforsikringsselskaper7 0456 9066 8397 2906 479
Banker00000
 
Pensjonsforpliktelser
Alle pensjonsinnretninger80 32479 37877 51580 17780 795
Livsforsikringsselskaper79 65078 79676 55579 19679 669
Banker6745829609811 116

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB