Pensjonsforpliktelsene har passert 2 000 milliarder

Publisert:

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 7,1 prosent til 2 133 milliarder kroner i 2019.

I de private pensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 9,9 prosent, hvor den største økningen kom fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Forpliktelsene i innskuddsbaserte pensjonsordninger var 299,9 milliarder i 2019, en økning på 28,4 prosent fra året før, viser nye tall fra statistikken over Tjenestepensjoner

I de offentlige tjenestepensjonsordningene økte forpliktelsene med 5,3 prosent i samme periode, til 1 269 milliarder kroner.

Figur 1. Totale pensjonsforpliktelser

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale forpliktelser 1152728 1236166 1354735 1454824 1613069 1682894 1791815 1908810 1991214 2133282

127 milliarder i premieinnbetalinger

De totale premieinnbetalingene økte med 6,5 prosent i 2019 til 127 milliarder kroner.

I 2019 var premieinnbetalingene for private tjenestepensjonsinnretninger på 47,6 milliarder kroner. Av dette tilskrives 32,3 milliarder innskuddspensjon.

I pensjonsinnretningen som tjener offentlig forvaltning, var premieinnbetalingene 79,5 milliarder kroner, en økning på 5,4 prosent i 2019.

Figur 2. Pensjonsutbetalinger 2019 fordelt på pensjonskasser, livsforsikring og Statens Pensjonskass

Kr
Livsforsikring 51 % 41407
Pensjonskasser 12 % 10008
Statens Pensjonskasse 36 % 29044

Over 80 milliarder i pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalingene har økt med 4,7 milliarder kroner fra 2018 til 2019. Av de totale utbetalingene i 2019 står livsforsikringsselskapene for 41,4 milliarder kroner, mens Statens pensjonskasse utbetaler om lag 36 prosent av pensjonene, noe som tilsvarer 29 milliarder kroner.

Visualisering

I denne visualiseringen vises fordelingen av premieinntekter, pensjonsutbetalinger og pensjonsforpliktelser etter pensjonsplan og pensjonsordning. Du kan se hvordan disse endres over tid ved å velge år.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt