Til toppen
09746: Tjenestepensjoner, etter pensjonsplan, pensjonsordning og pensjonsinnretning (mill. kr) 2004 - 2019
Sist endret
13.08.2020
Kontakt
Dag Gausdal, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 82
dgd@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Premieinntekter:
mill. kr
Pensjonsutbetalinger:
mill. kr
Pensjonsforpliktelser:
mill. kr
Referansetid
Premieinntekter:
31.12.
Pensjonsutbetalinger:
31.12.
Pensjonsforpliktelser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
pensjonsplan
pensjonsordning
pensjonsinnretning
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

pensjonsplan

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
pensjonsordning

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
pensjonsinnretning

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel: Pensjonsforpliktelser , pensjonsinnretning: Livsforsikringsselskaper
Pensjonsforpliktelsene for livsforsikringsselskaper under offentlige tjenestepensjonsordninger er korrigert den 29.08.2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken