Tjenestepensjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09746: Tjenestepensjoner, etter pensjonsplan, pensjonsordning og pensjonsinnretning (mill. kr) 2004 - 2022

Dag Gausdal, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 82
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
21.08.2023 08:00
Premieinntekter:
mill. kr
Pensjonsutbetalinger:
mill. kr
Pensjonsforpliktelser:
mill. kr
Premieinntekter:
31.12.
Pensjonsutbetalinger:
31.12.
Pensjonsforpliktelser:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond.
Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
Omfatter livsforsikringsselskapenes forpliktelser knyttet til forsikringspensjon og pensjonskassenes premiereserve.
Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.