09746: Tjenestepensjoner, etter pensjonsplan, pensjonsordning og pensjonsinnretning (mill. kr) 2004 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

pensjonsplan

Totalt 3 Valgte

Søk

pensjonsordning

Totalt 3 Valgte

Søk

pensjonsinnretning

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.08.2019
Kontakt
Dag Gausdal, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 82
dgd@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Premieinntekter:
mill. kr
Pensjonsutbetalinger:
mill. kr
Pensjonsforpliktelser:
mill. kr
Referansetid
Premieinntekter:
31.12.
Pensjonsutbetalinger:
31.12.
Pensjonsforpliktelser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Pensjonsforpliktelser , pensjonsinnretning: Livsforsikringsselskaper
Pensjonsforpliktelsene for livsforsikringsselskaper under offentlige tjenestepensjonsordninger er korrigert den 29.08.2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken