333528
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
333528
statistikk
2018-02-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Banker og kredittforetak

Kvartalspubliseringen fra og med 1. kvartal 2018 blir utsatt til september grunnet en større omlegging av statistikken.

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall. Millioner kroner1
Desember 2016Desember 2017Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 913 7945 144 1364,7
Netto renteinntekter70 43276 8839,2
Resultat før skatt54 35759 1288,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 027 9182 148 1055,9
Netto renteinntekter14 40017 37720,7
Resultat før skatt4 8277 79361,4

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter113 72929 24758 38888 907118 380
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner101 53026 06152 53680 230107 170
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer9 9612 5654 9967 3719 507
Andre renteinntekter2 2386218561 3061 703
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader43 29610 78420 95931 43541 497
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner27 3486 86313 94521 01930 987
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital12 0962 8575 6637 8218 324
Andre rentekostnader3 8521 0651 3512 5952 187
 
Netto renteinntekter70 43218 46337 42957 47276 883
 
Netto provisjonsinntekter16 9684 3248 96113 65718 458
Provisjonsinntekter22 4465 78511 84018 14424 555
Provisjonskostnader5 4781 4602 8794 4876 097
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta7 0661 9562 9143 8885 766
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-1 271492693397-442
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning978161-271293777
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta4 5356308021 9522 302
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter2 8236731 6891 2453 129
 
Sum andre driftsinntekter17 9231 7876 3779 04315 444
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning3 7551341 3781 4394 035
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper6 5655882 5052 7023 582
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)7 6031 0652 4954 9027 828
 
Sum administrasjonskostnader35 6969 39419 03028 79139 540
Lønn og andre personalkostnader21 8735 82511 75317 85524 471
Andre administrasjonskostnader13 8233 5697 27610 93615 069
 
Sum andre driftskostnader9 3292 2604 7907 25910 829
Avskrivninger og nedskrivninger2 9526441 3041 9223 106
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)6 3771 6163 4865 3377 723
 
Resultat før tap67 36414 87531 86048 01066 182
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.13 0081 3583 3825 1187 055
Tap på utlån12 1859701 9133 8496 187
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)8233881 4691 269868
 
Resultat før skatt54 35713 51728 47842 89159 128
Andre resultatkomponenter038825
Skattekostnad11 3653 0096 1669 52212 755
 
Resultat etter skatt42 99310 51122 32033 37846 398

Tabell 2 
Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter10 5262 6275 4808 04910 901
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner10 5242 6275 4798 04810 899
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer00000
Andre renteinntekter20112
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader2 6156711 4352 0422 757
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner2 4046181 3131 9192 559
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital7818545471
Andre rentekostnader133346868128
 
Netto renteinntekter7 9111 9564 0456 0078 143
 
Netto provisjonsinntekter45266179254284
Provisjonsinntekter3 1556681 4632 3093 028
Provisjonskostnader2 7036021 2842 0552 745
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta605-12-31-28
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer00000
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta262-16-40-44
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter3435916
 
Sum andre driftsinntekter530125243362522
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning1........
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper100..8
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)528125243362514
 
Sum administrasjonskostnader2 4576431 2141 7922 502
Lønn og andre personalkostnader1 4874227671 1561 587
Andre administrasjonskostnader970221448636916
 
Sum andre driftskostnader1 2683286519251 248
Avskrivninger og nedskrivninger20149101152206
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)1 0662805507731 043
 
Resultat før tap5 2281 1812 5903 8765 171
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.8252655368081 013
Tap på utlån9642665348201 353
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-139-22-11-340
 
Resultat før skatt4 4039162 0543 0684 157
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad1 333223490726786
 
Resultat etter skatt3 0706931 5642 3423 372

Tabell 3 
Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter41 86010 71821 61432 45643 405
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner40 16110 23120 63531 05141 527
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer1 4523496949431 306
Andre renteinntekter247139284462571
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader27 4606 97613 55619 85326 028
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner3 7139141 8472 7273 620
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital31 2425 77412 94620 75327 967
Andre rentekostnader-7 496289-1 237-3 628-5 559
 
Netto renteinntekter14 4003 7428 05812 60317 377
 
Netto provisjonsinntekter-1 571-468-1 015-1 663-2 383
Provisjonsinntekter18345101152201
Provisjonskostnader1 7545131 1161 8142 584
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-3 918-1 664-2 842-3 119-3 050
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer12 977-18-5 450-1 625-8 099
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning00111
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-129-219-833-337-812
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-16 766-1 4273 440-1 1595 859
 
Sum andre driftsinntekter1083152226
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning70666
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)101381620
 
Sum administrasjonskostnader3 4483299131 6062 336
Lønn og andre personalkostnader371105195296452
Andre administrasjonskostnader3 0772247181 3091 884
 
Sum andre driftskostnader572124267417661
Avskrivninger og nedskrivninger329182635
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)540115250391626
 
Resultat før tap5 0001 1603 0355 8208 973
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.173-31009451 180
Tap på utlån173-31009451 180
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt4 8271 1622 9354 8747 793
Andre resultatkomponenter-33-6-12-18-32
Skattekostnad1 1752847361 4182 166
 
Resultat etter skatt3 6198722 1883 4385 594

Tabell 4 
Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter6 2861 5513 1534 7566 429
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner6 2861 5513 1534 7566 429
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader6 7131 7123 4985 3127 061
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner6 6851 7043 4825 2897 037
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader288162423
 
Netto renteinntekter-427-161-345-557-631
 
Netto provisjonsinntekter-47-12-24-36-48
Provisjonsinntekter12361014
Provisjonskostnader5915304561
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-1301-5-17
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning1....0-17
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-1401-60
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter27 5648 82313 27021 44929 561
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning0..000
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)27 5648 82313 27021 44929 561
 
Sum administrasjonskostnader1 6514148521 2101 680
Lønn og andre personalkostnader1 1843116138771 197
Andre administrasjonskostnader467104239333483
 
Sum andre driftskostnader24 2158 03111 59119 14726 070
Avskrivninger og nedskrivninger636916
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)24 2108 02811 58519 13826 054
 
Resultat før tap1 2102054594941 115
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.1 1241473424621 152
Tap på utlån1 1221473424621 153
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)2......-2
 
Resultat før skatt865811732-36
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt865811732-36

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. Se spesifikasjonssidene som rapportørene bruker vedrørende:
Sektorgruppering

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. Næringsgruppering er beskrevet på spesifikasjonssidene:
Næringsgruppering

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader artsinndeles basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Internasjonal rapportering

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant.

Bakgrunn

Formål og historie

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsunderlag både for penge- og kredittpolitikken og grunnlag for den offisielle statistikken samt inngår i kredittindikator og pengemengde. Dataene inngår som sentral datakilde i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. Viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper samt i internasjonal rapportering.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av de oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven).

EØS-referanse

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.
Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.
Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96
Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsserier; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS
Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene (fullt ut eller forenklet), mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1.januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år. Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger næringsfordeles og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

 

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB