Ved utgangen av mai var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 783 milliarder kroner. Publikum består av husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4 059 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 4,7 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 4,8 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2 082 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 4,9 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 643 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 4,3 prosent måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 6,1 prosent ved utgangen av mai, ned fra 7,0 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst