Artikler om kredittindikator

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Lav gjeldsvekst i husholdninger og foretak Artikkel 22. mars

  Husholdningene fortsetter trenden med avtagende vekst i gjelden i februar 2024. Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var 3,2 prosent, noe som er 0,1 prosentpoeng lavere enn i januar.

 2. Redusert samlet gjeldsvekst Artikkel 23. februar

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld er fortsatt lav og falt til 3,5 prosent i januar 2024, ned fra 3,7 prosent i desember. Det er de ikke-finansielle foretakene som særlig trekker ned tolvmånedersveksten. Ved utgangen av januar 2024 summerte publikums gjeld seg til 7 280 milliarder kroner.

 3. Fortsatt fallende gjeldsvekst Artikkel 29. januar

  Tolvmånedersveksten i innenlandsgjelden (K2) for nesten alle publikumssektorene falt i desember. Det er kun i kommunesektoren gjeldsveksten er uendret fra forrige måned. I desember var publikums gjeldsvekst 3,4 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra november.

2023

 1. Laveste gjeldsvekst siden 1995 Artikkel 22. desember

  Tolvmånedersveksten for husholdningenes gjeld var i november den laveste siden 1995. Husholdningene økte gjelden med 3,3 prosent fra november 2022 til november 2023, ned fra 3,5 prosent i oktober.

 2. Kraftig fall i gjeldsveksten Artikkel 23. november

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld falt til 3,7 prosent i oktober etter å ha ligget like over 4 prosent de siste månedene. Reduksjonen fra forrige måned er på 0,4 prosentpoeng ned fra 4,1 prosent i september. Likevel øker fortsatt publikums opptak av gjeld. Publikums totale gjeld er i oktober på 7 231 milliarder kroner.

 3. Stabil gjeldsvekst siste måneder Artikkel 30. oktober

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld var på 4,1 prosent i september, det samme som måneden før. Publikums gjeld er samlet på 7 205 milliarder kroner, og kredittveksten holder seg på et stabilt, lavt nivå i september.

 4. Gjeldsveksten lavere enn prisveksten Artikkel 25. september

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld er lavere enn prisveksten. Tolvmånedersveksten var på 4,0 prosent ved utgangen av august 2023, ned fra 4,2 prosent ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen i august var på 4,8 prosent.

 5. Gjeldsveksten reduseres Artikkel 23. august

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld bremser opp. Tolvmånedersveksten har falt de siste månedene og var på 4,2 prosent ved utgangen av juli 2023, ned fra 4,3 prosent ved utgangen av juni.

 6. Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter nedover Artikkel 3. august

  For tredje måned på rad dempes veksten i husholdningenes gjeld. Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld endte på 3,7 prosent ved utgangen av juni, ned fra 3,9 prosent i mai.

 7. Redusert vekst i husholdningenes gjeldsopptak Artikkel 22. juni

  Ved utgangen av mai var tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld 3,9 prosent, ned fra 4,1 prosent i april. Tolvmånedersveksten er den laveste målt på 2000-tallet.

 8. Stabilt lav vekst i husholdningenes gjeld Artikkel 25. mai

  Ved utgangen av april var tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld 4,1 prosent. Dette er en nedgang fra 4,2 prosent måneden før. Husholdningenes gjeldsvekst har stabilisert seg på dette nivået den siste tiden.

 9. Dempet gjeldsvekst for foretakene reduserer samlet gjeldsvekst Artikkel 27. april

  Ved utgangen av mars 2023 var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld 5,2 prosent mot 5,4 prosent ved utgangen av februar. Det er de ikke-finansielle foretakene som trekker publikums gjeldsvekst ned.

 10. Økt gjeld for ikke-finansielle foretak gir økt samlet gjeldsvekst Artikkel 24. mars

  Ved utgangen av februar 2023 var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld 5,4 prosent. Gjeldsveksten avtar for både kommuner og husholdninger, mens ikke-finansielle foretaks gjeldsvekst økte til 8,1 prosent.

 11. Innenlandsk lånegjeld har passert 7 billioner kroner Artikkel 23. februar

  I løpet av januar 2023 passerte publikums gjeld til norske långivere 7 billioner kroner. Ved utgangen av måneden var gjelden 7 023 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i publikums lånegjeld var 5,3 prosent i januar 2023 og gikk ned fra 5,5 prosent i desember 2022.

 12. Ikke-finansielle foretak trakk gjeldsveksten opp i 2022 Artikkel 30. januar

  Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak tok seg særlig opp i siste halvdel av 2022. Dette bidro til at tolvmånedersveksten i publikums gjeld til norske långivere samlet sett økte til 5,5 prosent ved utgangen av desember 2022.