Ved utgangen av august var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 890 milliarder kroner. Publikum består av husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4 100 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent fram til utgangen av august, ned fra 4,4 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2 144 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 7,6 prosent fram til utgangen av august, opp fra 7,0 prosent måneden før. Gjennom 2022 har vi sett en sterkere tolvmånedersvekst i gjelden til ikke-finansielle foretak. Veksten fordeler seg på ulike sektorer og næringer, hovedsakelig i Fastlands-Norge. Tabeller med mer detaljer om utlån til ulike sektorer og næringer finnes i statistikken for Banker og kredittforetak.

Svakere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 646 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent fram til utgangen av august, ned fra 4,4 prosent måneden før.

Uendret vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 6,2 prosent ved utgangen av august, uendret fra måneden før.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst