Ved utgangen av august 2021 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 542 milliarder kroner.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 934 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,2 prosent fram til utgangen av august, uendret fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 985 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 4,8 prosent fram til utgangen av august, opp fra 4,7 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske lånegjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av august. Dette beløp seg til 5 283 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,1 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,2 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 17,1 prosent ved utgangen av august, opp fra 15,1 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst