Ved utgangen av desember 2021 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 621 milliarder kroner.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 994 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 5,0 prosent fram til utgangen av desember, uendret fra måneden før.

Uendret gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2 003 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av desember, uendret fra måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske lånegjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av desember. Dette beløp seg til 5 362 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,9 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 12,6 prosent ved utgangen av desember, ned fra 15,6 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst