Ved utgangen av juni var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 846 milliarder kroner. Publikum består av husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4 081 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 4,5 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 4,7 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2 122 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,3 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 643 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 4,2 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 6,4 prosent ved utgangen av juni, opp fra 6,1 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst