Husholdningene hadde 4 205 milliarder kroner i gjeld ved utgangen av april. Husholdningenes gjeld fortsetter å øke, men de siste månedene har tolvmånedersveksten ligget stabilt mellom 4,0 og 4,2 prosent. Dette er et lavt nivå sett i et historisk perspektiv. Husholdningene består av svært mange aktører og utviklingen i tolvmånedersveksten for husholdningene skjer derfor mer gradvis enn for de ikke-finansielle foretakene og kommunene. Det er sjeldent at tolvmånedersveksten for husholdningene endrer seg mer enn 0,2 prosentpoeng fra en måned til den neste.

Den sesongjusterte månedsveksten i husholdningenes innenlandske gjeld var 3,3 prosent ved utgangen av april, ned fra 4,1 prosent ved utgangen av mars. Utviklingen i gjelda fra måned til måned er langt mer variabel enn i et tolvmånedersperspektiv, også for husholdningene. Samtidig ser man klart at trenden for månedsveksten nå også er på vei nedover, jf. figur 1.

- De fleste måneder i 2022 og 2023 har månedsveksten ligget lavere enn tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld. Dette tyder på at tolvmånedersveksten også kan falle på sikt, sier seniorrådgiver Even Oppedal.

Figur 1. Kredittindikator K2 Husholdninger. Tolvmånedersvekst og sesongjustert månedsvekst. Prosent

Ved utgangen av april var tolvmånedersveksten i ikke-finansielle foretaks innenlandske gjeld 7,5 prosent. For kommuneforvaltningen var tilsvarende tolvmånedersvekst 6,2 prosent. Begge disse låntakersektorene hadde økt tolvmånedersvekst fra forrige måned og samlet satt endte tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld på 5,3 prosent i april. Dette tilsvarer en liten økning fra 5,2 prosent forrige måned.

Figur 2. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst. Prosent