Norges Bank har økt styringsrenten det siste året og har signalisert at styringsrenten sannsynligvis skal videre opp. Høyere rente og dermed økte rentekostnader ser ut til å ha dempet veksten i utlånene for husholdningene. Gjelden øker fortsatt, men nå i et noe lavere tempo enn i de siste periodene. Husholdningenes gjeld var på 4 221 milliarder kroner ved utgangen av mai 2023, mot 4 065 milliarder kroner i mai 2022.

– Husholdningene tar fortsatt opp mer gjeld. Selv om veksten i låneopptaket er lavt sammenlignet med tidligere perioder, gjør denne utviklingen at husholdningenes gjeldsutgifter vil fortsette å øke, sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad.

Tolvmånedersveksten for de ikke-finansielle foretakene ble redusert til 6,8 prosent ved utgangen av mai, en betydelig reduksjon fra 7,5 prosent ved utgangen av april. Endringen i tolvmånedersveksten fra april til mai skyldes først og fremst at gjeldsopptaket i mai 2022 var relativt høyt. Siden gjeldsopptaket denne måneden ikke lenger er en del av den siste tolvmånedersperioden, blir det et fall i tolvmånedersveksten.

Gjeldsveksten for kommunene ble også redusert til 6,0 prosent ved utgangen av mai, ned fra 6,2 prosent. Samlet gir dette en relativt stor reduksjon i tolvmånedersveksten i publikums gjeldsopptak til 5,0 prosent, ned fra 5,3 prosent måneden før.

Publikums totale innenlandske gjeld var på 7 155 milliarder kroner ved utgangen av mai 2023.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst. Prosent