- Det kan se ut til at høyere rente demper låneiveren for husholdningene. Veksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld fortsetter å avta og vi må tilbake til midt på 1990-tallet for å finne lavere tolvmånedersvekst, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Seksjon for finansmarkedsstatistikk.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4 134 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2 167 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 7,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 7,1 prosent måneden før.

- Utviklingen i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak går dermed i motsatt retning av husholdningene, og ligger på et høyt nivå sammenlignet med de siste årene, sier seniorrådgiver Even Oppedal.

Svakere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 649 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 4,0 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 4,3 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for publikum totalt

Ved utgangen av oktober var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 950 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var 5,2 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,1 prosent måneden før. Publikum består av husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Figur 1. Kredittindikator K2 Husholdninger. Historisk tolvmånedersvekst

Figur 2. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst