– Det kan se ut til at gjeldsveksten for husholdningene stabiliserer seg på et lavere nivå, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Seksjon for finansmarkedsstatistikk.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4 155 milliarder kroner ved utgangen av november.

Sterkere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 656 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,4 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,0 prosent måneden før.

– Det er kommunene som står for den største endringen i tolvmånedersvekst fra oktober til november. Sist gang vi så en like stor endring i denne sektoren fra en måned til den neste var i mars 2021. Det er normalt at gjeldsveksten i kommunesektoren varierer mer enn gjeldsveksten i husholdningene, forteller seniorrådgiver Even Oppedal.

Uendret gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2 174 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten holder seg på et høyt nivå og var 7,8 prosent fram til utgangen av november, det samme som måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for publikum totalt

Ved utgangen av november var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 985 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var 5,4 prosent fram til utgangen av november, opp fra 5,2 prosent måneden før. Publikum består av husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Figur 1. Kredittindikator K2 Husholdninger. Historisk tolvmånedersvekst

Figur 2. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst