Ved utgangen av 2022 var publikums gjeld til norske långivere 6 992 milliarder kroner. Fra november til desember så vi en liten økning i tolvmånedersveksten på 0,1 prosentpoeng. Gjennom året har den samlede gjeldsveksten økt fra 5,0 prosent i desember 2021 til 5,5 prosent i desember 2022. Publikum består av husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen. Ikke-finansielle foretak er selskaper som produserer varer eller ikke-finansielle tjenester og omfatter blant annet private aksjeselskaper, statlig og kommunalt eide aksjeselskaper.

Høyere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes gjeld til norske långivere utgjorde 2 173 milliarder kroner ved utgangen av desember 2022. Tolvmånedersveksten var 8,0 prosent, en økning fra 7,8 prosent måneden før.

– Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak er det høyeste vi har registrert siden 2009. Dette bidro til å trekke samlet gjeldsvekst opp i siste halvdel av 2022, til tross for at gjeldsveksten blant husholdningene stort sett var fallende gjennom året, sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst. Prosent

Høyere gjeldsvekst blant husholdningene

Husholdningenes gjeld til norske långivere utgjorde 4 159 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent, opp fra 4,1 prosent måneden før. For husholdningene har gjeldsveksten falt jevnt og trutt gjennom 2022, men den tok seg altså litt opp i årets siste måned.

Økt gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltning har den minste andelen av publikums gjeld til norske långivere. Ved utgangen av desember beløp gjelden seg til 660 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent ved utgangen av desember, opp fra 5,4 prosent måneden før.