Artikler om personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. 108 000 personer med nedsatt funksjonsevne var sysselsatt i fjor Artikkel 22. februar

    I 2021 hadde 687 000 personer i alderen 15-66 år et helseproblem som hadde vart i mer enn et halvt år, hvorav 4 av 10 oppga at de hadde nedsatt funksjonsevne. Nesten 38 prosent av personene med nedsatt funksjonsevne var sysselsatt i 2021.