Publisert Tittel Åpne
30. april 2019 Flere sysselsatte Artikkel
26. mars 2019 Færre arbeider overtid Artikkel
24. januar 2019 Økende arbeidsstyrke Artikkel
29. oktober 2018 Far jobber mindre – mor jobber mer Artikkel
25. oktober 2018 Fortsatt økning i arbeidsstyrken Artikkel
26. juli 2018 Økt yrkesdeltakelse for menn Artikkel
19. juni 2018 Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren Artikkel
26. april 2018 Ny metode gir bedre AKU-tall Artikkel
26. april 2018 Flere sysselsatte på heltid Artikkel
25. januar 2018 Nedgang i yrkesdeltakelsen Artikkel
26. oktober 2017 Færre yrkesaktive Artikkel
27. juli 2017 Færre yrkesaktive menn Artikkel
27. april 2017 Lavere yrkesaktivitet Artikkel