Publisert Tittel Åpne
3. september 2020 Nedgang i andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne Artikkel
3. september 2019 Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmede Artikkel
3. september 2018 Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt Artikkel
5. september 2017 Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Artikkel