Arbeidsledighet

Statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige
Ledige stillingar
Statistikken viser kor mange ledige stillingar det var på eit tidspunkt kvart kvartal.
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
StatRes skal være sentralt i utviklingen av statistikken om offentlig sektor.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
Registrerte ledige publiseres nå av NAV under Helt ledige. Ansvaret for statistikken er fra 1. januar 2021 overført i henhold til nasjonalt program for offisiell statistikk
Statistikken oppdateres ikke lenger
Registrerte arbeidsledige
Registrerte ledige publiseres nå av NAV under Helt ledige. Ansvaret for statistikken er fra 1. januar 2021 overført i henhold til nasjonalt program for offisiell statistikk.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk om registrert arbeidsledighet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Gå til nav.no

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Statistisk sentralbyrå og NAV publiserer begge tall over arbeidsledige i Norge. Hvorfor blir tallene forskjellige?

 2. Tyngre vei ut av arbeidsledighet for de i 50-årene

  1,2 prosent av 50–59-åringene var arbeidsledig i 2017. Disse hadde en tyngre vei ut av ledighet enn de arbeidsledige i 30- og 40-årene.

 3. Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

  De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

 4. Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

  Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4. kvartal 2020 ser vi derimot en noe sterkere vekst blant innvandrerne, men forskjellen i andel ledige innvandrere i forhold til den øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien.

Eldre artikler, analyser og publikasjoner for delområdet arbeidsledighet.