Arbeidsledighet

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4. kvartal 2020 ser vi derimot en noe sterkere vekst blant innvandrerne, men forskjellen i andel ledige innvandrere i forhold til den øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien.

Eldre artikler, analyser og publikasjoner for delområdet arbeidsledighet.

faktasider