244795
244795
Matvareprisene trakk KPI ned i desember
statistikk
2017-01-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksendesember 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fra januarindeksen, som publiseres 10. februar 2017, vil basisåret i KPI endres til 2015 (2015=100). Dette gjelder også KPI-JA, KPI-JAE og andre serier.
I Statistikkbanken flyttes dagens tidsserier 24. januar til nye arkivtabeller under Avslutta tidsserier. Mellom 24. januar og 10. februar 2017 vil de løpende statistikkbanktabellene ikke inneholde tall. Se også Endringslogg for Statistikkbanken.
Mer informasjon om nytt basisår vil bli publisert 10. februar 2017

Matvareprisene trakk KPI ned i desember

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,5 prosent fra november til desember 2016, blant annet grunnet prisene på matvarer og elektrisitet. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i desember, uendret fra november.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
November 2016 - Desember 2016Desember 2015 - Desember 2016Desember 2016
KPI Totalindeks-0,53,5146,0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-2,81,7133,1
Bolig, lys og brensel-0,95,6181,4
Transport0,12,7154,7
Kultur og fritid0,43,9131,5
Klær og skotøy-0,83,458,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,42,5135,8
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer-0,94,0106,6
Tjenester-0,12,8105,2
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,13,1106,3
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en nedgang på 0,4 prosent fra november til desember, og hadde en tolvmånedsendring på 2,5 prosent i desember. KPI var 146,0 (1998=100) i desember 2016, mot 141,1 i desember 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,5 prosent. Årsveksten i KPI var 3,6 prosent i 2016, mens årsveksten i KPI-JAE var 3,0 prosent.

Les mer om årsveksten for 2016 i egen artikkel.

Månedsendring: Juletilbud trakk matvareprisene ned

Fra november til desember falt KPI med 0,5 prosent, blant annet grunnet et fortsatt fall i matvareprisene. For femte måned på rad ble det registrert et fall i matvareprisene; fra november til desember falt prisene 3,1 prosent. Det var hovedsakelig tilbud i forbindelse med julen som forårsaket fallet, der særlig produkter som sjokolade, kjøtt, norske jordbruksvarer og frukt viste store prisnedganger.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 5,3 prosent fra november til desember, mye som følge av mildere temperaturer, høyere produksjon i desember, samt en knapp ressurssituasjon i november. Prisene på klær falt 1,1 prosent i perioden, mens prisene på flybilletter falt 4,3 prosent.

Nedgangen i KPI fra november til desember ble hovedsakelig dempet av prisutviklingen for drivstoff og smøremidler. Bensinprisene var 1,5 prosent høyere i desember enn november, mens prisene på autodiesel var 2,3 prosent høyere. Også prisene på møbler og innredningsartikler bidro til å dempe fallet i KPI med en økning på 1,8 prosent i perioden.

Tolvmånedersendring: Fortsatt høye elektrisitetspriser

De siste 12 månedene har KPI steget 3,5 prosent, hovedsakelig som følge av økte strømpriser. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 28,9 prosent høyere i desember i år enn i desember i fjor. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) økte 2,8 prosent fra desember 2015 til desember 2016, og prisene på strøm trakk dermed tolvmånedersveksten i KPI opp 0,7 prosentpoeng.

Prisene på importerte jordbruksvarer var den viktigste dempende komponenten til tolvmånedersveksten med et prisfall på 2 prosent. Spesielt var det prisene på frukt som bidro med et prisfall på 6,1 prosent fra desember 2015 til desember 2016.

Endring i tolvmånedersveksten: Uendret veksttakt

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI var 3,5 prosent i desember, uendret fra november.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,5 prosent i desember, ned 0,1 prosentpoeng fra november. En av årsakene var at prisene på flybilletter steg 4,6 prosent fra november til desember i 2015, mens de falt 4,3 prosent i samme periode i 2016.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)   

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB