263965
263965
Flere boligtillatelser i august
statistikk
2016-09-22T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
true

Byggearealaugust 2016, foreløpige tall

I kvartals- og årsstatistikken finnes nå også tall for bygninger som er revet, brent ned eller forsvunnet av andre årsaker.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere boligtillatelser i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 12 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 13 prosent fra juni til juli.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
August 2016
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger11,71,93 34034 56921,9
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger2,81,0398,74 386,815,6
Andre bygg-17,51,0472,85 609,38,4

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med nesten 18 prosent fra juli til august 2016. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015.

Tillatelse til 22 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet september 2015-august 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 34 600 nye boliger. Det er en økning på 22 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,6 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 8 prosent mer enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .