Artikler om regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Markant fall i driftsmargin Artikkel 28. april

    Driftsmarginen for ikke-finansielle aksjeselskaper viste betydelig nedgang i 2020.