Mer enn halvparten av alt Utdelt utbytte er utdelt utbytte frå aksjeselskap til aksjonærar i teljeåret. Statistikk på utdelt utbytte famnar om alt utbytte utdelt av aksjeselskap i løpet av teljeåret, uavhengig om aksjeselskapet var til per 31.12 eller var opphøyrt.som ble delt ut i 2022 gikk internt i selskapssektoren i Norge, fremgår det av foreløpige tall for 2022 i statistikken Aksjer og kapitalutdelinger. 

  • Det gikk 184 milliarder kroner i utbytte ut av landet, som er på nivå med året før
  • Utbyttet til offentlig forvaltning økte med 69 prosent til 76 milliarder kroner
  • Utbyttet til husholdningssektoren ble halvert til 75 milliarder kroner

En av seks har aksjer

Det var 890.000 personer som eide aksjer i 2022. Det tilsvarer en andel på 16,2 prosent av befolkningen.

- Aldri tidligere i statistikken har så mange personer vært aksjonærer, sier rådgiver Caroline Wang Paulsen i Statistisk sentralbyrå.

Andelen av utbytte som gikk til husholdningssektoren på 10,3 prosent av totalen for 2022 er samtidig den laveste siden 2008. Foruten rekordåret 2021 må man likevel tilbake til 2015 for å finne et høyere utbyttebeløp mottatt av husholdningene.

Figur 1. Mottatt utbytte. Utvalgte eiersektorer. 2012-2022. Milliarder kroner

Byks fra petroleum og el-forsyning

Bergverksdrift og utvinning, næringsgruppen som omfatter olje- og gasselskapene, kom sterkt tilbake som utbyttedistributør i 2022. Utdelt utbytte fra denne næringsgruppen ble mer enn doblet til 159 milliarder kroner fra 76 milliarder kroner året før.

Også innen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ble utdelt utbytte mer enn doblet, til 43 milliarder kroner.

Næringsgruppene for finansierings- og forsikringsvirksomhet, omsetning og drift av fast eiendom, samt informasjon og kommunikasjon, delte ut betydelig mindre i 2022 enn i 2021.

En av ti kvinner eier

Av den mannlige befolkningen var det 22,1 prosent som eide aksjer i 2022. Andelen blant kvinner var 10,2 prosent. Menn mottok 80 prosent av utbyttet som ble delt ut til personer.

Oslo ligger øverst i fylkesfordelingen med en andel på 19,4 prosent av mottatt utbytte til personer, mens Troms og Finnmark er nederst med 13,7 prosent.