Omsetningen i vareliter har gått ned fra 2022 til 2023 for varetyper brennevin, vin og øl viser nye tall fra Alkoholomsetningen. Nedgangen har vært størst for brennevin, som gikk fra 13 millioner vareliter til 12,5 millioner, det tilsvarer en 5,6 prosent nedgang. Videre er nedgangen for vin og øl på 1,9 og 3 prosent. Tallene viser kun en økning i vareliter salg på rusbrus på 2,8 prosent. 

– Om man sammenligner tallene tilbake i tid, må man gå helt tilbake til 2019 for å finne lavere tall i total vareliteromsetning, sier Lena Weitzenbürger Haarr i SSB. 

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 vareliter

Den registrerte nedgangen i vareliter og alkoholliter for 2023 har i tillegg påvirket fordelingen pr innbygger 15 år og over sammenlignet med 2022. Her har andel total vareliter og total alkoholliter per innbyggere 15 år og over gått ned med 3,8 og 4,1 prosent. Vareliter betegnes her den solgte liter alkoholholdig drikke, mens alkoholliter utgjør liter i ren alkohol. Tallene inkluderer ikke egen hjemmeproduksjon, privat grensehandel eller turistimport. 

Nedgang også for 4. kvartalet

I 4. kvartal 2023 ble det omsatt 7,7 millioner ren alkoholliter, samme periode i 2022 var det på 7,9 millioner. Dette tilsvarer en nedgang på 2 prosent for total alkoholliter. Dette er en endring i trenden sammenlignet med 4. kvartal 2021, hvor nedgangen mot 2022 var på 7 prosent. 

– Vi ser også i år en nedgang i alkoholomsetningen både for vareliter og for alkoholliter i 4. kvartal, den er ikke like kraftig som det var fra 2021 til 2022 , sier Lena Weitzenbürger Haarr i SSB. 

Nedgangen i alkoholliter for varetype brennevin og vin utgjør den største andelen i nedgangen, her er det 4,6 prosent og 3,8 prosent nedgang i alkoholliter. Alkoholliter for øl er nærmest uforandret på 2,9 millioner både i 4. kvartal 2022 og 2023.   

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.