Det første halvåret av 2023 ble det omsatt for 197 millioner vareliter alkohol viser nye tall fra Alkoholomsetningen. Sammenlignet med perioden i 2022 falt alkoholomsetningen med 6 millioner liter, som tilsvarer en nedgang på 1 prosent. 

– Det har vært en synlig nedgang i alkoholomsetningen i 2022, og det ser ut som at trenden fortsetter også i 2023, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Tallene i statistikken inkluderer ikke varer som blir kjøpt på taxfree, over grensen eller i utlandet. Denne typen varekjøp var begrenset under korona nedstengningen, og har dermed påvirket tallene i 2020 og 2021. 

– Det blir spennende å se om omsetningen i vareliter faller tilbake til samme nivå som det var i 2019. Når man ser på vareliter for vin kan det allerede tyde på en stabilisering i liter mengde solgt, samlignet med 2. kvartal 2022, sier Jonas Eid Lauveng i SSB. 

I 2. kvartal 2019 var total vareliter på 99 millioner liter, i 2023 er den på 111 millioner liter for samme periode, fortsatt noe høyere enn før koronapandemien. Reduksjon i omsetningstall er størst for varetype brennevin og øl med en 8 prosent og 5 prosent nedgang i vareliter. For vin har liter mengden vært nærmest lik som 2. kvartal 2022 med en nedgang på 0,6 prosent, og for rusbrus har den gått opp med 0,7 prosent. 

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 vareliter

Stor nedgang i liter brennevin

Tallene viser en nedgang på alkoholliter på 4 prosent i 2. kvartal 2023, samme nedgangsprosenten er det for vareliter salget. Brennevin har gått ned med 8 prosent i 2. kvartal 2023, mens salget på vin og rusbrus har nærmest vært likt som i 2. kvartal 2022. Nedgangen vises mest på alkoholliter per innbygger 15 år og oppover, reduksjonen for brennevin har vært på 11 prosent. I motsetning har det ikke vært endring i rusbrus per innbygger. 

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.