Omsetningsindeks for tjenester har fra og med 1. kvartal 2020 vist både betydelige nedganger og økninger i omsetning for virksomheter fordelt på ulike næringer. Omsetningen har imidlertid også holdt seg stabil innenfor visse bransjer.

Ikke alle næringer påvirkes av koronaepidemien

Som vist i Figur 1 har omsetningen innen forlagsvirksomhet, telekommunikasjon, administrativ rådgivning, veterinærtjenester og utleie- og leasingvirksomhet holdt seg stabil gjennom koronaperioden (1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021). I løpet av perioden var det av de ovennevnte næringene virksomheter innen forlagsvirksomhet som opplevde den største kvartalsvis økningen i omsetning med 5,1 prosent i 3. kvartal 2020, sammenlignet med foregående periode.

Figur 1. Verdiindeks, utvalgte næringer. Sesongjustert. 2015=100

Endringer mot samme periode året før

Sammenlignet med året før er vekst i omsetning kraftigst for veterinærtjenester som øker med 16,1 prosent i 2. kvartal 2021, slik figur 2 viser. Omsetning i virksomheter innenfor forlagsvirksomhet, administrativ rådgivning og utleie- og leasingvirksomhet øker med mellom 2 og 7,3 prosent i tilsvarende periode, mens telekommunikasjon synker med 3 prosent. Både økningene og stabiliteten i omsetning kan tyde på at virksomhetene innenfor disse næringene ikke har blitt rammet av koronatiltakene som ble innført i Norge i 1. kvartal 2020.

Figur 2. Prosentvis endring fra samme periode året før, utvalgte næringer. 2. kvartal 2021