Kommune- og regionsreformen av 2020 preget temaene for mange av folkeavstemningene i 2022. I to kommuner ble det gjennomført folkeavstemning hvor temaet var hvorvidt tidligere kommuner skal skilles ut og etablereres på nytt. I Ålesund ble stemt over hvorvidt tidligere Haram kommune skulle skilles ut, mens det i Kinn kommune ble stemt over å dele kommunen tilbake til Flora og Vågsøy.

For tre andre kommuner var spørsmålet i folkeavstemningen knyttet til hvorvidt kommunen skal endre tilhørighet til nytt fylke. Dette gjaldt kommunene Kristiansund (som vurderte endring fra Møre og Romsdal til Trøndelag), Sveio (som vurderte endring fra Vestland til Rogaland) og Alta. For Alta var spørsmålet knyttet til at det nye fylket Troms og Finnmark skulle deles opp til de tidligere fylkene. I Alta var spørsmålet hvorvidt kommunen da skulle endre tilhørighet fra Finnmark til Troms. For alle tre kommunene ble resultatet av folkeavstemningene at velgerne ønsket å fortsette tilknytning til den regionen de har tilhørt.

Folkeavstemning om Innlandet

Også i Innlandet fylke var avstemningen knyttet til endringene gjort i 2020. Innlandet ble etablert som fylke i 2020 ved at de tidligere fylkene Hedmark og Oppland ble slått sammen. Fylkeskommunen vedtok at velgerne skulle gis muligheten for en rådgivende folkeavstemning på om fylket skulle splittes opp igjen. Selv om resultatet av folkeavstemningen ble at 50,8 prosent stemte for at fylket skulle deles, vedtok Fylkestinget å ikke sende søknad om deling til departementet.

Statistikken viser utviklingen i lokale folkeavstemninger siden 1970. De siste 10 årene har de aller fleste lokale folkeavstemninger handlet om territoriale spørsmål (slik som spørsmål om kommunesammenslåinger og kommunens regiontilhørighet). Andre spørsmål som ofte blir tatt opp i lokale folkeavstemninger er målform i skolekretser. I 2022 var det kun en slik folkeavstemning, hvor det ble vedtatt et bytte til bokmål i en skolekrets i Sør-Aurdal kommune.