Folkeavstemninger

Statistikk

Lokale folkeavstemninger
Statistikken gir oversikt over alle lokale folkeavstemninger fra 1970 og fremover.
Folkeavstemningen om EU
Resultat av folkeavstemningen om EU i 1994.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. Syv lokale folkeavstemninger i 2022

    Seks kommuner og et fylke avholdt lokale folkeavstemninger i 2022. Alle folkeavstemningene unntatt én handlet om kommunesammenslåinger eller kommunens regiontilhørighet

  2. Åtte lokale folkeavstemninger i 2021

    Syv forskjellige kommuner avholdt totalt åtte lokale folkeavstemninger i 2020. Halvparten av folkeavstemningene handlet om målform.

  3. Kun én lokal folkeavstemning i 2020

    Det ble kun avholdt én lokal folkeavstemning i 2020. Det er første gang det bare er blitt gjennomført en folkeavstemning i løpet av et år i Norge.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet folkeavstemninger.

Faktasider