I forbindelse med etablering av en nye Stangeland skole i Karmøy bestående av elever fra nynorskkretsen Stokkastrand og bokmålskretsen Eide ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemning. Avstemningen handlet om hva slags hovedmål den nye skolen skulle ha.

I avstemningen hadde 4 477 personer stemmerett og 777 avga stemme. Dette ga en valgdeltagelse på 17,4 prosent. 80 prosent stemte for bokmål.

Nesten 1 000 lokale folkeavstemninger siden 1970

Det har vært avholdt 970 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2020. Antallet avstemninger i året har variert fra én i fjor til 204 i 2016. Dette året ble det gjennomført rekordmange lokale folkeavstemninger i forbindelse med innføring av regionreformen.

Figur 1. Antall lokale folkeavstemninger. 1970-2020

De siste årene har alle lokale folkeavstemninger omhandlet enten målform, territorielle spørsmål (kommunesammenslåing) eller miljø. Frem til 2015 hadde flest lokale folkeavstemninger handlet om målform. Alle avstemningene om kommunesammenslåing i 2016 har gjort at det i dag er gjennomført nøyaktig like mange, 330 avstemninger, om territorielle spørsmål som om målform.

Figur 2. Lokale folkeavstemninger 1970-2020, etter tema