I fire kommuner (Hemsedal, Lyngdal, Aure og Hustadvika) var det lokal folkeavstemning om målform. Tre kommuner, alle på Nordmøre, hadde folkeavstemning om regiontilhørighet.

Ny folkeavstemning om boplikt – slutt på folkeavstemninger om alkohol

Statistikken for 2021 inneholder også en lokal folkeavstemning om et nytt tema tidligere ikke dekket av statistikken. Kvitsøy kommune hadde en avstemning om de skal videreføre boplikten. 68 prosent av de som stemte svarte ja, og boplikten ble opprettholdt.

Statistikken viser utviklingen i lokale folkeavstemninger siden 1970. De siste 10 årene har de aller fleste lokale folkeavstemninger handlet om territoriale spørsmål. Spørsmål om kommunesammenslåinger men også kommunens regiontilhørighet er hovedårsaken til det.

Siden 1970 har allikevel nesten hver femte lokale folkeavstemning hatt et tema innenfor alkoholpolitikk. Men det er nå 10 år siden sist det ble avholdt lokal folkeavstemning med dette temaet siden siste lokale folkeavstemning om alkohol ble avholdt var i 2011.