239563
239563
friartikkel
2015-09-17T14:17:00.000Z
no

Finn fram i utenrikshandelsstatistikk med varer

Publisert:

Oppdatert:

Statistikken Utenrikshandel med varer består av en månedlig artikkel som belyser foreløpige tall og en årsartikkel som belyser foreløpige årstall. Større revisjoner i forbindelse med endelige årstall kommenteres sammen med månedspubliseringen i mai. Samtlige publiseringer inneholder tabeller og figurer som viser den overordnede utviklingen i varehandelen med utlandet. Tabellsettene i statistikkbanken oppdateres med de nyeste import- og eksporttallene ved hver publisering. Kalenderen viser kommende publiseringer.

Hva finnes av utenrikshandelsdata i statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder lange tidsserier med hovedtall og mer detaljerte import- og eksporttall gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Detaljert varehandel klassifisert etter tolltariffen finnes tilbake til 1988. Statistikkbanken inneholder også tabeller som viser eksport i grove SITC-grupper etter produksjonsfylke og utenrikshandel etter transportmåte. I tillegg finnes egne tabellsett med årstall for eksport av viktige varer: olje og gass og fisk, samt import av IKT-varer.

Statistikkbanken finner du med utgangspunkt i statistikksiden eller du kan gå rett inn i Statistikkbanken fra SSBs hjemmeside og finn tabellsettene under Utenriksøkonomi.

Med Lagret spørring kan du lagre oppsettene dine for senere gjenbruk.

 

Hvordan ta ut tall fra Statistikkbanken 

 

Ofte etterspurte varenumre/tolltariffnumre  

 

Utenrikshandel – historisk statistikk

Import- og eksporttall etter ulike vareklassifikasjoner er tilgjengelig i statistikkbanken tilbake til 1988, og hovedtall tilbake til 1960. Les mer 

Statistikken ble i perioden 1835 – 2006 utgitt i publikasjoner. Månedlige publiseringer startet i 1913, før den tid ble det kun publisert årlige tall. Samtlige publikasjoner er digitalisert og gjenfinnes via SSB.no Digitaliserte publikasjoner 1828-2000.

 

Bestilling av data

- Mikrodata til forskningsformål. Det kan utleveres anonymiserte /avidentifiserte mikrodata knyttet til organisasjonsnummer, se generell informasjon
- Tilbakeføring av egen bedrifts import- og eksportdata
- Veiledning i og bestilling av utenrikshandelsstatistikk

Kontakt