239563
239563
friartikkel
2015-09-17T14:17:00.000Z
no

Finn fram i utenrikshandelsstatistikk med varer

Publisert:

Statistikken Utenrikshandel med varer består av en månedlig artikkel og to årsartikler som belyser henholdsvis foreløpige og endelige årstall. Samtlige publiseringer inneholder tabeller og figurer som viser den overordnede utviklingen i varehandelen med utlandet. Tabellsettene i statistikkbanken oppdateres med de nyeste import- og eksporttallene ved hver publisering. Kalenderen viser kommende publiseringer.

Hva finnes av utenrikshandelsdata i statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder lange tidsserier med hovedtall og mer detaljerte import- og eksporttall gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Detaljert varehandel klassifisert etter tolltariffen finnes tilbake til 1988. Statistikkbanken inneholder også tabeller som viser eksport i grove SITC-grupper etter produksjonsfylke og utenrikshandel etter transportmåte. I tillegg finnes egne tabellsett med årstall for eksport av viktige varer: olje og gass og fisk, samt import av IKT-varer.

Statistikkbanken finner du med utgangspunkt i statistikksiden eller du kan gå rett inn i Sstatistikkbanken fra SSBs hjemmeside og finn tabellsettene under Utenriksøkonomi.

Med Lagret spørring kan du lagre oppsettene dine for senere gjenbruk.

 

Hvordan ta ut tall fra Statistikkbanken 

-  Enkel veiledning i uttak av detaljerte eksport- og importdata etter tolltariffen (HS)
-  Enkel veiledning i uttak av eksport- og importdata etter ulike inndelinger: SITC, BEC, CPA
Hvordan bruke statistikkbanken – er en generell veiledning i hvordan en setter opp søk og henter ut data fra SSBs database.

 

Ofte etterspurte varenumre/tolltariffnumre 

 

Last ned utenrikshandelsdata til egen database

Utenrikshandelstabellene i statistikkbanken er også tilgjengelig via API, Application Programming Interface. Det er også laget en del ferdige datasett. For mer informasjon, se SSBs side API med åpne data.

 

Utenrikshandel – historisk statistikk

Import- og eksporttall etter ulike vareklassifikasjoner er tilgjengelig i statistikkbanken tilbake til 1988, og hovedtall tilbake til 1960. Les mer 

Statistikken ble i perioden 1835 – 2006 utgitt i publikasjoner. Månedlige publiseringer startet i 1913, før den tid ble det kun publisert årlige tall. Samtlige publikasjoner er digitalisert og gjenfinnes via SSB.no Digitaliserte publikasjoner 1828-2000.

 

Bestilling av data

- Mikrodata til forskningsformål. Det kan utleveres anonymiserte /avidentifiserte mikrodata knyttet til organisasjonsnummer, se generell informasjon
- Tilbakeføring av egen bedrifts import- og eksportdata
- Veiledning i og bestilling av utenrikshandelsstatistikk

 

Definisjoner, omfang, datainnsamling med mer

Om statistikken – gir utførlig informasjon om statistikkinnsamling, omfang, definisjoner med mer.
Kontakt Opplysningstjenesten for utenrikshandel for mer informasjon og bestilling av data.

Kontakt