Nye tall fra Studieforbundenes opplæringsvirksomhet viser at de godkjente studieforbundene til sammen avholdt 43 300 kurs med 501 600 Antall deltakere tilsvarer ikke antall personer da en person kan delta på flere kurs i løpet av året. og 1 187 000 En kurstime tilsvarer 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per time kan inngå.¹ i 2022. Dette var nær 9 000 flere kurs, en  økning på 93 200 deltakere og 280 000 flere kurstimer enn året før.

¹ Ordforklaring for kurstimer er rettet 4. april 2024.

Figur 1. Antall tilskuddsberettigede kurs, etter studieforbund. 2022

Studieforbundet Funkis hadde flest kurs, mens Akademisk studieforbund hadde flest deltakere. I gjennomsnitt var det 12 deltakere per kurs avholdt av godkjente studieforbund i 2022.

Figur 2. Antall deltakere på tilskuddsberettigede kurs, etter studieforbund. 2022

Flest deltakere på estetiske fag og håndverksfag

Som tidligere år var det flest deltakere på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag også i 2022. De utgjorde 34 prosent av alle deltakere. Dernest var det flest deltakere, 26 prosent, på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag.

58 prosent av alle deltakere, og 64 prosent av deltakere som deltok på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag, var kvinner. Størst andel kvinner finner vi innenfor helse-, sosial- og idrettsfag hvor 68 prosent av deltakere var kvinner. Størst andel menn finner vi på kurs innenfor realfag, industrifag og tekniske fag hvor syv av ti deltakere var menn.

Figur 3. Deltakere på tilskuddsberettigede kurs. Andel menn og kvinner, etter hovedemne. 2022. Prosent¹

¹ Y-aksetittel ble endret fra antall til prosent 30. mars 2023 kl. 10.40.

Ungdom i flertall på kurs i humanistiske fag, tros- og livssynsfag

Seks av ti deltakere på kurs i humanistiske fag, tros- og livssynsfag i 2022 var i aldersgruppen 14-19 år. Aldersgruppen 60 år og eldre var i klart flertall på kurs innenfor økonomi- og IKT-fag og helse-, sosial- og idrettsfag med 46 prosent.

På kurs innenfor både språkfag og samfunnsfag var deltakere i aldersgruppen 30-39 år i flertall med 35 prosent. Blant deltakere i denne aldersgruppen på kurs innenfor språkfag var det noe større andel menn, mens innenfor samfunnsfag var det noe større andel kvinner. Forskjellen i begge tilfeller var ikke mer enn 2 prosentpoeng.