Artikler om studieforbundenes opplæringsvirksomhet

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Studieforbundene på gamle høyder Artikkel 30. mars

    For første gang siden 2017 deltok over en halv million deltakere på kurs i regi av studieforbundene. Sammenlignet med året før økte antall kursdeltakere med 23 prosent i 2022.

2022

  1. Færre kurs, men flere deltakere Artikkel 1. april

    Til tross for fortsatt koronarestriksjoner, deltok flere på kurs i regi av studieforbundene i 2021 enn i 2020. I alt var det 408 000 deltakere på kurs i 2021, en oppgang på 9 prosent fra året før.