Artikler om studieforbundenes opplæringsvirksomhet

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Rekordmange deltakere på kurs arrangert av studieforbundene Artikkel 3. april

    I 2023 var både antall kurs arrangert av studieforbundene og antall kursdeltakere rekordhøye. Det ble i alt avholdt nesten 47 000 kurs for mer enn 560 000 deltakere.

2023

  1. Studieforbundene på gamle høyder Artikkel 30. mars

    For første gang siden 2017 deltok over en halv million deltakere på kurs i regi av studieforbundene. Sammenlignet med året før økte antall kursdeltakere med 23 prosent i 2022.

2022

  1. Færre kurs, men flere deltakere Artikkel 1. april

    Til tross for fortsatt koronarestriksjoner, deltok flere på kurs i regi av studieforbundene i 2021 enn i 2020. I alt var det 408 000 deltakere på kurs i 2021, en oppgang på 9 prosent fra året før.