De nyeste tallene fra Studieforbundenes opplæringsvirksomhet viser et oppsving for godkjente studieforbund i 2023. Til sammen hadde kursene arrangert av studieforbundene 564 924 Antall deltakere tilsvarer ikke antall personer da en person kan delta på flere kurs i løpet av året., som er en økning på 13 prosent fra 2022. Sammenligner man deltakerantallet i 2023 med 2019, har økningen vært på 16 prosent. 

– Aldri før har det blitt avholdt så mange kurs av studieforbundene. Under pandemien var kursaktiviteten lavere. Antall kursdeltakere har ikke bare kommet tilbake på samme nivå som før pandemien, men også oversteget det, sier seniorrådgiver Anna-Lena Keute i Statistisk Sentralbyrå.

Samtidig har antall En kurstime tilsvarer 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per time kan inngå. ikke gått opp sammenlignet med før korona1. I 2023 avholdt de godkjente studieforbundene totalt 1 280 675 kurstimer. Dette er en økning på 8 prosent fra 2022. Til tross for at antall kurstimer har økt fra 2022 til 2023, har det ikke kommet opp på samme nivå som før pandemien. I 2019 var det 1 401 245 kurstimer, som er 9 prosent høyere enn antallet for 2023. 

1 Ordforklaring er rettet 03.04.2024 13:00.

Før pandemien var det kurs med minst åtte kurstimer som var tilskuddsberettiget, mens minstekravet til antall kurstimer har vært fire timer fra og med 2020. 

Figur 1. Antall deltakere og kurstimer for studieforbundene. 2011-2023

Flere avholdte kurs i 2023

I 2023 arrangerte de godkjente studieforbundene totalt 46 938 kurs. Dette er en økning på 3 626 kurs fra året før. Tallet for 2023 viser også at kursantallet har oversteget antall kurs før pandemien, som lå på 44 398. I likhet med deltakerantallet, er også kursantallet for 2023 det høyeste det noensinne har vært.  Økningen fra 2022 til 2023 har også vært høyere enn for tidligere år, og lå på 8 prosent.

Figur 2. Antall kurs i regi av studieforbundene. 2011-2023

Flest deltakere på kurs arrangert av Akademisk Studieforbund

Akademisk Studieforbund hadde det høyeste deltakerantallet i 2023, med 88 958 deltakere. Deretter følger Musikkens Studieforbund og Studieforbundet livslang læring, med henholdsvis 82 952 og 70 272 deltakere.

Figur 3. Antall deltakere på kurs i regi av studieforbundene, etter studieforbund. 2023