Nye tall fra Studieforbundenes opplæringsvirksomhet viser at de godkjente studieforbundene til sammen arrangerte 34 300 kurs med 908 000 En kurstime tilsvarer 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per time kan inngå.¹ i 2021. Dette var 500 færre kurs og 52 000 færre kurstimer enn året før. Derimot hadde studieforbundene 34 700 flere Antall deltakere tilsvarer ikke antall personer da en person kan delta på flere kurs i løpet av året. i 2021, noe som førte til at tallet på deltakere per kurs økte fra 11 i 2020 til 12 deltakere i 2021. 

¹ Ordforklaring for kurstimer er rettet 4. april 2024.

Figur 1. Antall tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene. 2012-2021

Venstres studieforbund med størst oppgang

Studieforbundet Funkis arrangerte flest (5 100) kurs, mens Akademisk Studieforbund hadde flest deltakere (83 700) i 2021. I gjennomsnitt var det 7 og 39 deltakere per kurs i regi av henholdsvis Studieforbundet Funkis og Akademisk Studieforbund.  

Sammenlignet med året før, hadde Venstres Studieforbund størst oppgang i sin kursvirksomhet. Forbundet arrangerte 244 flere kurs og hadde over 1 400 flere deltakere i 2021, en oppgang på hele 64 prosent når det gjaldt både antall kurs og deltakere.

Størst oppgang i Oslo

Studieforbundene arrangerte flest kurs i Viken og Oslo. Det ble arrangert 6 400 kurs med nær 70 000 deltakere i Viken, mens studieforbundene arrangerte til sammen 5 150 kurs med 102 000 deltakere i Oslo. Fra 2020 til 2021 hadde Oslo størst oppgang både i antall kurs og deltakere blant landets samtlige fylker.  Antall kurs og deltakere i Oslo gikk opp med henholdsvis 13 og 35 prosent i denne perioden.   

Figur 2. Prosentvise endringer i antall kurs og deltakere, etter fylke. 2020-2021