Eurostat har inngått et samarbeid med 4 av de største internasjonale plattformene for bestilling av overnattinger i Private boliger og fritidsboliger: Omfatter fritidsboliger bygget for rekreasjon, som hytter og leiligheter, men også privat hovedbolig som leies ut i perioder. Gjelder korttidsopphold. Omfatter ikke campingplasser, hoteller eller hyttegrender som er med i overnattingsstatistikken over hele Europa. 16. desember publiserte Eurostat tall for dette i en artikkel i serien eksperimentell statistikk. Samarbeidet mellom Eurostat og plattformene bidrar til et mer komplett bilde av overnattingsstatistikkene de ulike landene publiserer i dag. Sammen med fritidsboligformidling dekkes den delen av overnattingene som skjer i boliger og fritidsboliger som ikke er bygget for kommersielt formål.

- Det var et lignende mønster blant de internasjonale plattformene som for de kommersielle overnattingsvirksomhetene. 2020 startet med rekordfart, med full bråstopp etter nedstengningen, forteller rådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Figur 1. Utvikling gjennom året for overnattinger bestilt via internasjonale plattformer. 2018-2020

Langt færre fra utlandet, men flere nordmenn

Av de omtrent 2,5 millioner overnattingene, var det ikke overraskende flere nordmenn enn utenlandske. Nesten 2 millioner overnattinger fra utlandet ble borte under pandemiåret 2020. Bortfallet av utenlandske overnattinger gjorde seg særlig gjeldende i fylkene Oslo og Vestland, mens i Vestfold og Telemark og i Agder var det flere overnattinger i 2020 enn i 2019, formidlet via de internasjonale plattformene.

Det var et kraftig fall i overnattinger i de største byene i Norge. I Oslo var det en nedgang i norske overnattinger, mens det i Bergen, Stavanger og Trondheim var flere norske overnattinger i 2020 enn i 2019.

- Utviklingen er ikke uventet. Vi reiste mer i eget land under pandemien, og fikk mindre besøk fra utlandet, utfyller Kristin Aasestad.

Tallene som Eurostat har samlet inn kan lastes ned her.

Eksperimentell statistikk også i SSB

Statistisk sentralbyrå har også publisert en rapport som dekker alle leieforhold som har blitt bestilt via delingsplattformer, som også dekker tallene publisert av Eurostat. Rapporten er ogsåEksperimentell statistikk bruker nye datakilder og metoder for raskere å kunne dekke våre brukeres behov for tall på områder i rask utvikling. Alle kvalitetskrav som stilles til offisiell statistikk er ikke innarbeidet, og estimerer at det var 4,4 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt via plattformer i 2020. Dette er nesten 1 million flere overnattinger enn summen av fritidsboligformidling og de fire internasjonale plattformene. Selv om antall innsjekkinger er omtrent de samme, har tall innhentet fra Skatteetaten flere overnattinger per innsjekking.

Ettersom dette er eksperimentell statistikk, har det foreløpig ikke den kvaliteten offisiell statistikk har, og det kan være tilfeller hvor de overnattingene som måles, har blitt inkludert i enten fritidsboligformidling eller i statistikk for hyttegrender. Statistisk sentralbyrå får tall samlet for de fire plattformene, hvor Eurostat sikrer konfidensialitet for den enkelte plattform.

Tall for 2019 har blitt oppdatert av Eurostat og de har nå en høyere kvalitet enn de hadde ved publiseringen i juli. Tall for 2020 er også kvalitetssikret på samme måte som de oppdaterte tallene for 2019. Det jobbes videre med å kunne gi et anslag på kapasiteten, altså hvor mange boliger og fritidsboliger som er tilgjengelig for leie gjennom disse plattformene til enhver tid.

Det vil fremover komme publikasjoner på metode både fra Eurostat og SSB, dato for dette er enda ikke fastsatt.