Artiklar om overnattingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Fleire utanlandske overnattingar i 2023 Artikkel 31. januar

  Det blei registrert 37 millionar overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder i 2023. Dette var 917 000 fleire enn i 2022.

 2. Fleire utlendingar og færre nordmenn på hotella Artikkel 5. januar

  Fleire utanlandske hotellovernattingar kompenserte for nedgang i nordmenns hotellovernattingar og dermed vart talet på overnattingar ved hotella omtrent uendra frå november 2022 til november 2023.

2023

 1. 4,6 millioner overnattinger via AirBnB og andre internasjonale delingsplattformer i 2022 Artikkel 1. desember

  I 2022 ble det bestilt nesten 4,6 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor. Det er en økning på 64 prosent fra 2021. Sammenliknet med 2019 var det en oppgang på 15 prosent.

 2. Utanlandske gjester driv auken i overnattingar på hotell i oktober Artikkel 30. november

  Talet på hotellovernattingar i Noreg auka med 1,8 prosent frå oktober i fjor til oktober i år. Ein kraftig auke for utanlandske hotellovernattingar resulterte i vekst i talet på overnattingar.

 3. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i september Artikkel 31. oktober

  Talet på utanlandske hotellovernattingar auka med 21 prosent frå september i fjor til september i år. Medan talet på norske hotellovernattingar var om lag uendra.

 4. Fall i norske overnattingar i august Artikkel 29. september

  Det blei registrert 3 millionar norske overnattingar i august i år, ein nedgang på 7,7 prosent frå august 2022. Størst var nedgangen for norske campingovernattingar. Augustrekord for utanlandske overnattingar demma ikkje opp for nedgangen i norske overnattingar.

 5. Nedgang i campingovernattingar i juli Artikkel 31. august

  Overnattingar i Noreg fall med 1,5 prosent frå juli i fjor til juli i år. Juli var en god månad for hotellnæringa, men færre overnattingar på campingplassar trekte det samla talet ned

 6. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i juni Artikkel 28. juli

  Det blei registrert 2,7 millionar hotellovernattingar i juni i år, ein auke på 1,8 prosent frå juni 2022. Ein kraftig auke i utanlandske hotellovernattingar demma opp for nedgang i norske.

 7. Mai-rekord for utanlandske overnattingar i Noreg Artikkel 30. juni

  I mai var det ein auke på 16 prosent i utanlandske overnattingar ved dei norske overnattingsverksemdene, samanlikna med same månad i fjor. Aldri før har SSB målt fleire utanlandske overnattingar i Noreg i mai månad.

 8. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i april Artikkel 2. juni

  Det blei registrert nesten 1,7 millionar hotellovernattingar i april i år, om lag uendra frå april 2022. Ein kraftig auke i utanlandske hotellovernattingar demma opp for nedgang i norske hotellovernattingar.

 9. Utlendingane tilbake på hotell i mars Artikkel 28. april

  Ikkje sidan 2019 har det vore så mange utanlandske hotellovernattingar i ein mars månad.

 10. Overnattingar auka 19 prosent i februar Artikkel 30. mars

  Talet på ovenattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder enda på 2,1 millionar i februar 2023. Dette er ein auke på 19 prosent frå februar i fjor, men nivået er framleis noko lågare enn i februar 2020.

 11. Stor auke for hotellovernattingar i januar Artikkel 28. februar

  Ein kraftig auke i både norske og utanlandske hotellovernattingar i januar i år bidrog til ein auke 67 prosent, samanlikna med januar 2022.

 12. Sterk vekst for norsk reiseliv i 2022 Artikkel 27. januar

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder gjekk opp 33 prosent frå 2021 til 2022, og var i 2022 tilbake på same nivå som i 2019, året før pandemien.

2022

 1. Fleire utanlandske turistar overnatta i Noreg i november Artikkel 22. desember

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder auka med 3,0 prosent frå november i fjor til november i år. Auken skuldast ein oppgang i utanlandske overnattingar på heile 34 prosent.