Artiklar om overnattingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

 1. Utanlandske overnattingar meir enn dobla i august Artikkel 30. september

  Talet på utanlandske overnattingar var tilbake til nivået frå før pandemien. Det var nesten 2 millionar utanlandske overnattingar i august, ein auke på 129 prosent samanlikna med august 2021. Norske overnattingar fall med 8 prosent i same periode.

 2. Færre norske overnattingar i juli Artikkel 30. august

  Norske overnattingar fall kraftig samanlikna med juli 2021. Likevel auka overnattingar totalt noko, til 6,7 millionar, som følge av ein kraftig auke i utanlandske overnattingar.

 3. Stor auke i utanlandske overnattingar i juni Artikkel 29. juli

  Det blei registrert 4,5 millionar overnattingar i juni i år, som er det høgaste talet målt for juni nokon gong. Det var ein kraftig auke i utanlandske overnattingar, men også fleire norske overnattingar samanlikna med juni 2021.

 4. Mai-rekord for overnattingar Artikkel 29. juni

  Talet på overnattingar auka med 88 prosent frå mai i fjor til mai i år. Aldri før har så mange nordmenn overnatta ved dei norske overnattingsverksemdene i en mai månad. Sett bort frå sesongvariasjonar er overnattingane no på om lag same nivå som februar 2019.

 5. April-rekord for overnattingar Artikkel 27. mai

  Det blei registrert nesten 2,4 millionar overnattingar i april i år, som er det høgaste talet som er målt for april nokon gong. Det var ein kraftig auke i overnattingar for både nordmenn og utlendingar samanlikna med april 2021.

 6. Marsrekord for nordmenn på hotell Artikkel 27. april

  Etter at to år med varierande grad av reiserestriksjonar i Noreg var over, auka talet på både norske og utanlandske overnattingar til same nivå som før pandemien. På hotella blei det sett marsrekord for norske gjester.

 7. 92 prosent auke i overnattingane i februar Artikkel 25. mars

  Alle tiltak i forbindelse med koronapandemien vart oppheva i midten av februar. Dette bidrog til ei kraftig auke i overnattingar for både nordmenn og utlendingar samanlikna med februar 2021.

 8. Fleire på hotell i januar Artikkel 25. februar

  Talet på overnattingar i januar auka med 51 prosent samanlikna med januar 2021. Ei kraftig auke i hotellovernattingar for både nordmenn og utlendingar bidrog til oppgangen.

 9. Litt meir reisevilje i pandemiens andre år Artikkel 28. januar

  Sjølv om reiselivsnæringa hadde eit tøft år i 2021, gjekk talet på overnattingar opp med 14 prosent samanlikna med det første året i pandemien, 2020. Dette kom som følgje av reisevillige nordmenn i kombinasjon med færre restriksjonar på slutten av året.

 10. Hotella var tilbake til normalen i november Artikkel 5. januar

  Hotellovernattingar i november 2021 var meir enn dobla i høve til november året før, og var på same nivå som før pandemien. Det er lite truleg at denne trenden vil halde fram etter at norske myndigheiter igjen innførde omfattande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset 7. desember.

2021

 1. Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer i 2020 Artikkel 17. desember

  I 2020 var nesten 2,5 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt gjennom delingsøkonomi plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor, viser tall fra Eurostat. Dette er en sterk nedgang fra 2019, med nesten 1,5 millioner færre overnattinger.

 2. Fleire overnattingar enn før pandemien Artikkel 26. november

  Etter at restriksjonane for å stogge pandemien vart oppheva 25. september i år, var det i oktober fleire overnattingar enn nokon gong. Det har aldri før blitt registrert fleire enn 2 millionar norske overnattingar i oktober.

 3. Nesten like mange overnattingar som før pandemien i september Artikkel 29. oktober

  Talet på overnattingar i september auka med 44 prosent samanlikna med september 2020. Ei kraftig auke i hotellovernattingar i forbindelse med kurs og konferansar bidrog til oppgangen.

 4. Nordmenn hadde rekordmange overnattingar på hotell i august Artikkel 30. september

  For fyrste gong syner statistikken over 2 millionar norske hotellovernattingar i august. Men framleis mangla det over 1 million utanlandske overnattingar samanlikna med før pandemien.

 5. Rekord for overnattingar i juli Artikkel 31. august

  Det blei registrert 6,6 millionar overnattingar i juli i år. Dette er det høgste talet SSB har registrert i løpet av ein enkelt månad. Mange overnattingar på hotell og framleis auke i norske overnattingar på campingplassar og andre utleigeeiningar var årsaka til dette.