Artiklar om overnattingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. God april for norske hotell Artikkel 31. mai

  Talet på hotellovernattingar auka med 2,4 prosent frå april i fjor til april i år. Det var auke både i norske og utanlandske overnattingar som resulterte i aprilrekord for hotellovernattingar, men det var særskild utlendingane som bidrog til auka.

 2. Stor auke i talet på utanlandske overnattingar på hotel i mars Artikkel 30. april

  Det blei registrert nesten 2 millionar hotellovernattingar i mars i år, ein auke på 2,4 prosent frå mars 2023. Fleire utanlandske hotellovernattingar kompenserte for nedgang i nordmenns hotellovernattingar.

 3. 6,7 prosent auke i overnattingar i februar Artikkel 5. april

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder enda på 2,3 millionar i februar 2024, 142 000 fleire enn i februar i fjor. Utanlandske overnattingar bidrog klart mest til auken.

 4. Fleire hotellovernattingar i januar Artikkel 8. mars

  Ein auke i både norske og utanlandske hotellovernattingar i januar i år bidrog til ein auke i hotellovernattingar på 6,7 prosent, samanlikna med januar 2023.

 5. Fleire utanlandske overnattingar i 2023 Artikkel 31. januar

  Det blei registrert 37 millionar overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder i 2023. Dette var 917 000 fleire enn i 2022.

 6. Fleire utlendingar og færre nordmenn på hotella Artikkel 5. januar

  Fleire utanlandske hotellovernattingar kompenserte for nedgang i nordmenns hotellovernattingar og dermed vart talet på overnattingar ved hotella omtrent uendra frå november 2022 til november 2023.

2023

 1. 4,6 millioner overnattinger via AirBnB og andre internasjonale delingsplattformer i 2022 Artikkel 1. desember

  I 2022 ble det bestilt nesten 4,6 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor. Det er en økning på 64 prosent fra 2021. Sammenliknet med 2019 var det en oppgang på 15 prosent.

 2. Utanlandske gjester driv auken i overnattingar på hotell i oktober Artikkel 30. november

  Talet på hotellovernattingar i Noreg auka med 1,8 prosent frå oktober i fjor til oktober i år. Ein kraftig auke for utanlandske hotellovernattingar resulterte i vekst i talet på overnattingar.

 3. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i september Artikkel 31. oktober

  Talet på utanlandske hotellovernattingar auka med 21 prosent frå september i fjor til september i år. Medan talet på norske hotellovernattingar var om lag uendra.

 4. Fall i norske overnattingar i august Artikkel 29. september

  Det blei registrert 3 millionar norske overnattingar i august i år, ein nedgang på 7,7 prosent frå august 2022. Størst var nedgangen for norske campingovernattingar. Augustrekord for utanlandske overnattingar demma ikkje opp for nedgangen i norske overnattingar.

 5. Nedgang i campingovernattingar i juli Artikkel 31. august

  Overnattingar i Noreg fall med 1,5 prosent frå juli i fjor til juli i år. Juli var en god månad for hotellnæringa, men færre overnattingar på campingplassar trekte det samla talet ned

 6. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i juni Artikkel 28. juli

  Det blei registrert 2,7 millionar hotellovernattingar i juni i år, ein auke på 1,8 prosent frå juni 2022. Ein kraftig auke i utanlandske hotellovernattingar demma opp for nedgang i norske.

 7. Mai-rekord for utanlandske overnattingar i Noreg Artikkel 30. juni

  I mai var det ein auke på 16 prosent i utanlandske overnattingar ved dei norske overnattingsverksemdene, samanlikna med same månad i fjor. Aldri før har SSB målt fleire utanlandske overnattingar i Noreg i mai månad.

 8. Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i april Artikkel 2. juni

  Det blei registrert nesten 1,7 millionar hotellovernattingar i april i år, om lag uendra frå april 2022. Ein kraftig auke i utanlandske hotellovernattingar demma opp for nedgang i norske hotellovernattingar.

 9. Utlendingane tilbake på hotell i mars Artikkel 28. april

  Ikkje sidan 2019 har det vore så mange utanlandske hotellovernattingar i ein mars månad.