Artiklar om overnattingar

Artiklar, analysar og publikasjonar


2021

Artikkel / 26. november 2021

Fleire overnattingar enn før pandemien

Etter at restriksjonane for å stogge pandemien vart oppheva 25. september i år, var det i oktober fleire overnattingar enn nokon gong. Det har aldri før blitt registrert fleire enn 2 millionar norske overnattingar i oktober.

Artikkel / 29. oktober 2021

Nesten like mange overnattingar som før pandemien i september

Talet på overnattingar i september auka med 44 prosent samanlikna med september 2020. Ei kraftig auke i hotellovernattingar i forbindelse med kurs og konferansar bidrog til oppgangen.

Artikkel / 30. september 2021

Nordmenn hadde rekordmange overnattingar på hotell i august

For fyrste gong syner statistikken over 2 millionar norske hotellovernattingar i august. Men framleis mangla det over 1 million utanlandske overnattingar samanlikna med før pandemien.

Artikkel / 31. august 2021

Rekord for overnattingar i juli

Det blei registrert 6,6 millionar overnattingar i juli i år. Dette er det høgste talet SSB har registrert i løpet av ein enkelt månad. Mange overnattingar på hotell og framleis auke i norske overnattingar på campingplassar og andre utleigeeiningar var årsaka til dette.

Artikkel / 30. juli 2021

Sterk vekst i norske overnattingar

Det var ein kraftig vekst i talet for norske overnattingar i juni i år, samanlikna med juni i fjor. Juni var i år som i fjor, prega av lettelsar av restriksjonar som gjorde det mulig for fleire nordmenn å reise. Det er berre ved to tidlegare år, der har SSB registrert fleire norske overnattingar i juni, som tyder på at nordmenn brukte denne muligheita til å reise meir.

Artikkel / 30. juni 2021

Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer

I 2019 var det litt over 4 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor, viser tall hentet inn fra Eurostat. Dette er tall som tidligere ikke har vært tilgjengelige, og markerer således en milepæl i målinger av delingsøkonomien og dens omfang.

Artikkel / 30. juni 2021

Få overnattingar samanlikna med før pandemien

Mai var nok ein månad med få overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder. Sjølv om overnattingane auka samanlikna med mai i fjor, var det langt unna det som var normalen for mai før koronapandemien.

Artikkel / 28. mai 2021

Framleis få overnattingar

Det var nok ein månad med historisk få overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i april. Sjølv om overnattingar var meir enn dobla samanlikna med april i fjor, var det under halvparten av det som var i april 2019.