Opplysninger om utleieinntekter og utleieforhold fra formidlere, for året 2020, ble rapportert til Skatteetaten (SKE) i februar 2021. Tallene inkluderer formidling av norske boliger formidlet via norske og utenlandske formidlingsselskap. Her inngår både langtids- og korttidsutleie.

De lenge etterspurte tallene viser at det totalt ble formidlet over 400 000 unike leieforhold i 2020. For mer enn fire av fem utleieforhold var oppholdet under 90 netter, og disse utleieforholdene stod for over 1,5 millioner enhetsdøgn. De som valgte å leie ut fast eiendom via formidlingsselskap i 2020 hadde totale leieinntekter for korttidsopphold på 1,7 milliarder kroner. Rapporten går i dybden på å sammenligne korttidsutleie med det kommersielle overnattingsmarkedet. For de fleste fylker utgjør enhetsdøgn for korttidsutleie mellom 10 og 30 prosent av enhetsdøgnene på hotell.

Denne rapporten omtaler et helt nytt produkt. Tall ble for første gang samlet inn i 2020. Dette medfører at vi verken har historikk eller naturlig sammenligningsgrunnlag å kontrollere mot. For å løse problemer knyttet til kvalitetssikring av data, brukes en alternativ metode som bruker spredningen til husholdningsinntekt og hotellenes losjiomsetning, til å predikere hva en naturlig spredning av utleieinntekter er. Rapporten går videre, og kobler på allerede utprøvde metoder som nettskraping for å ytterligere kvalitetssikre tallene. På den måten svarer denne rapporten til en stor grad på bekymringene knyttet til nye datakilder; «Hvordan editere tall når vi ikke har historikk?»

Etter et innledende kapittel, starter kapittel 2 med å gi leseren den nødvendige innføringen av metoden som er brukt i rapporten. Kapittel 3 gir en innføring i feilkildene og usikkerheten, mens kapittel 4 viser hvor godt de ulike estimatene treffer, samt et innblikk i hvordan SSB har beregnet gjestedøgn ut fra informasjon om enhetsdøgn. Kapittel 5 dekker resultatene, med et hovedfokus på korttidsutleie, mens kapittel 6 gjennomgår planene videre.