Samlet sett var det 2,8 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i 3. kvartal 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport. Økt reiseaktivitet skyldes i all hovedsak lettelser i koronatiltakene som ble innført fra midten av mars i 2020.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med 2. kvartal 2021 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,8 millioner i 3. kvartal 2021, en økning på 85 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Samtidig var det 6,6 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 42 prosent.

Oppgangen i flypassasjerer var størst i september. Månedstallene for flypassasjerer viser en samlet oppgang på 29 prosent i juli, 44 prosent i august og 80 prosent i september 2021 sammenlignet med de samme månedene året før.

Det var 55 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 3. kvartal 2021, en økning på 8 prosent fra 3. kvartal 2020. 82 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.