Samlet sett var det 1,6 millioner flere Passasjer om bord ved avgang og ankomst: Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i 2. kvartal 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport. Økt reiseaktivitet skyldes i all hovedsak lettelser i koronatiltakene som ble innført fra midten av mars i 2020.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med 1. kvartal 2021 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 0,3 millioner i 2. kvartal 2021, en økning på 114 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Samtidig var det 3,6 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 67 prosent.

Oppgangen i flypassasjerer var størst i april. Månedstallene for flypassasjerer viser en samlet oppgang på 115 prosent i april, 83 prosent i mai og 46 prosent i juni 2021 sammenlignet med de samme månedene året før.

Det var 55 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2. kvartal 2021, en økning på 21 prosent fra 2. kvartal 2020. 82 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.