Samlet sett var det 3,3 millioner flere på norske lufthavner i juni 2022, sammenlignet med juni 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med mai var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2 millioner i juni 2022, en økning på 1 077 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 95 prosent.