Samlet sett var det 3,4 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i mai 2022, sammenlignet med mai 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med april var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,6 millioner i mai 2022, en økning på 1 869 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 163 prosent.