Samlet sett var det 2 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i oktober 2021, sammenlignet med oktober 2020. Det viser tall fra statistikken Lufttransport. Økt reiseaktivitet skyldes i all hovedsak lettelser i koronatiltakene som ble innført fra midten av mars i 2020.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner. Millioner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

I likhet med september 2021 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1 million i oktober 2021, en økning på 475 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,7 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 74 prosent.

Det var 19 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i oktober 2021, en økning på 1 prosent fra oktober 2020. 82 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.