Samlet sett var det 2,5 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i mars 2022, sammenlignet med mars 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med februar 2022 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,1 millioner i mars 2022, en økning på 1 241 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,5 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 166 prosent.

Det var 17 400 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i mars 2022, en nedgang på 10 prosent sammenlignet med mars 2021. 84 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.