Samlet sett var det 2,3 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i november 2021, sammenlignet med november 2020. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner. Millioner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

I likhet med oktober 2021 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 900 000 i november 2021, en økning på 789 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,5 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 170 prosent.

Det var 18 400 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i november 2021, en økning på 3 prosent fra november 2020. 81 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.