Samlet sett var det 1,4 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i desember 2021, sammenlignet med desember 2020. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med november 2021 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 773 000 i desember 2021, en økning på 83 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 1,9 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 41 prosent.

I alt ble det registrert 25 millioner passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2021 sett under ett. Det er en oppgang på overkant 12 prosent fra de 22 millioner passasjerene som var innom norske flyplasser i 2020. Sammenlignet med 2019 sank passasjertallet med 57 prosent.

Det var 19 400 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i desember 2021, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med desember 2020. 84 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

For året sett under ett gikk godstransporten med fly opp med 10 prosent, fra 202 000 tonn i 2020 til 221 000 tonn gods i 2021. Det meste av denne oppgangen skyldtes mer volum av post og annen frakt med fly til og fra utlandet.