Samlet sett var det 1,6 millioner¹ flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i februar 2022, sammenlignet med februar 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med januar 2022 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 758 000 i februar 2022, en økning på 1 119 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 1,7 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 124 prosent.

Det var 17 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i februar 2022, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med februar 2021. 84 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.

¹ Tallet er rettet fra 924 239 til 1,6 millioner den 21. mars 2022 kl. 10.50.