I 2021 omkom 80 personer, viser nye tall fra statistikken Trafikkulykker med personskade. Det er 13 færre enn 2020, og dermed også det laveste tallet Statistisk sentralbyrå har registrert noen gang. 80 omkomne tilsvarer 1,5 drepte pr 100 000 innbyggere. I våre naboland Sverige og Finland var de tilsvarende tallene henholdsvis 2,0 og 4,0

Antall hardt skadde viser også en positiv trend. I 2021 falt antall hardt skadde med 58 fra 627 i 2020 til 569. Dette er det nest laveste tallet Statistisk sentralbyrå har registrert. Det laveste ble registrert i 2019 med 565 hardt skadde og i det verste ulykkesåret som er registrert i Norge, 1970, ble til sammenlikning 4554 hardt skadd og 560 personer drepte på norske veier.

Figur 1. Drepte. 1946-2021

Figur 2. Hardt skadde. 1946-2021

Færre fotgjengere og middelaldrende omkommer

Antallet omkomne fotgjengere ble halvert fra 14 i 2020 til 7 i fjor og er det laveste som er registrert.

Aldersgruppen 45 til 54 år har hatt en nedgang i antall ulykker med omkomne, 14 i 2021 mot 21 i 2020. Ingen andre aldersgrupper har hatt en lignende nedgang.

Antallet omkomne motorsyklister ble redusert fra 18 i 2020 til 15 i fjor.

Over halvparten av de 80 trafikkdrepte i fjor omkom i bil, 35 bilfører og 14 bilpassasjerer.